Cityboards

De cityboards, digitale informatieschermen met een reclamevlak aan de onderzijde, staan op strategische plaatsen langs de grotere (provinciale) wegen en vangen zo de blik van al het in- en uitrijdende verkeer binnen de gemeenten. Het digitale informatiescherm is bestemd voor gemeentelijke informatie over bijvoorbeeld evenementen en verkeersstremmingen, de grote reclamevlakken eronder zijn de ideale plaats voor een reclameboodschap gericht aan een groot publiek.

Cityboard

Voordelen
De cityboards vormen een uitstekende aanvulling op een A0-reclamecampagne. Door de uitgekiende locaties langs grotere (provinciale) wegen wordt het bereik van de campagne flink uitgebreid. Veel adverteerders kiezen dan ook voor de combinatie van A0-reclamedisplays en cityboards.

Uiteraard worden cityboards ook vaak los van de A0-reclamedisplays ingezet. Omdat een cityboard bestemmings- en doorgaand verkeer in groten getale bereikt leent het medium zich goed voor campagnes die tevens bedoeld zijn voor consumenten van buiten de gemeente.

Tarieven
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling marketing & sales.

Buitenreclame met maximaal bereik!

PromoBase verzorgt uw buitenreclame met ruim 20.000 locaties verspreid over 84% van de gemeenten in Nederland.